B3 GRUPA

PARTNERSKE INICIJATIVE

Što je B3 GRUPA? 

B3 GRUPA je partnerska inicijativa nastala iz težnje da svojim klijentima ponudimo punu uslugu te ih pratimo u svim fazama pripreme i provedbe njihovih projekata, u više različitih sektora. Istovremeno, time smo omogućili i lakšu dostupnost naših usluga, s obzirom da u smislu smještaja ureda pokrivamo područje Središnje Hrvatske te Slavonije i Baranje, iako se naši klijenti nalaze na cijelom području Republike Hrvatske.

B3 GRUPU čine VALLIS SAVJETOVANJE j.d.o.o., ERKON d.o.o. i obrt KESTREL, tvrtke koje zajedno posjeduju bogato iskustvo u pripremi i provedbi projekata, izradi ekonomsko tehničke dokumentacije, pripremi projektnih prijava, izradi strateških dokumenata i analiza, marketingu i grafičkim uslugama, pri čemu su naše usluge podjednako usmjerene na fizičke i pravne osobe, javni i privatni sektor.

Tko vodi B3 GRUPU?

Petra Grgasović

direktorica, Erkon d.o.o.
petra.grgasovic@erkon.hr

Diplomirana inženjerka arhitekture i sveučilišna specijalistica ekoinženjerstva, profesionalno iskustvo stekla je na radeći u privatnom i javnom sektoru. Tijekom 12 godina radnog staža, radila je na poslovima pripreme i provedbe projekata financiranih bespovratnim sredstvima Europske unije, pružanjem savjetodavnih usluga neprofitnom i javnom sektoru, evaluacijom međunarodnih projekata u sektoru mobilnosti, pripremi (pred)investicijskih studija s analizom troškova i koristi, administriranjem i vođenjem projekata, izradi analiza i  strateških dokumenata u sektoru urbane mobilnosti, na pripremi i provedbi edukacija i on-line seminara itd. Projekti i aktivnosti u kojima sudjeluje vezani su za različite programe i inicijative EU: URBACT, CIVINET, Interreg Danube, Urban Innovative Actions (UIA), LIFE, Interreg CE, Connecting Europe Facility (CEF), European Institute of Innovation and Technology (EIT), Horizon 2020 itd. Uža područja interesa obuhvaćaju sektor urbane mobilnosti, u kojemu je najaktivnija, a zatim i interdisciplinarna područja vezana za integrirani urbani razvoj, kulturnu baštinu, turizam i edukaciju. Posjeduje IPMA certifikat.

Tihomir Kovač

direktor, Vallis Savjetovanje j.d.o.o.
vallis@vallis-savjetovanje.hr

Diplomirani ekonomist, 12 godina bavi se poslovima povezanim sa fondovima Europske unije i raznim konzultantskim poslovima za naručitelje iz javnog i privatnog sektora. Profesionalno iskustvo stekao je radeći na prijavama i provedbama projekata u okviru pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije. 2013. godine osniva Vallis, obrt za poslovno savjetovanje, a potom i Vallis savjetovanje j.d.o.o. i počinje pružati usluge na tržištu kao samostalni konzultant. Iste godine postaje predavač u ustanovama za obrazovanje odraslih u okviru provedbe verificiranih programa osposobljavanja za poslove upravljanja projektima financiranih u okviru ESI fondova, kao i raznih neformalnih programa osposobljavanja i usavršavanja iz područja upravljanja projektnim ciklusom i poslovnog planiranja.
Područja kojima se bavio kroz izrade i provedbe projekata obuhvaćaju razvoj javne komunalne i gospodarsko – turističke infrastrukture, kao i socijalnih usluga u ruralnim sredinama, jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, održivo upravljanje kulturnom baštinom, razvoj organizacija civilnog društva u području problematike mladih i kulturno – umjetničkog amaterizma, obrazovanje odraslih i druge.
Bavi se i izradom strateških i akcijskih planova, kao i studija izvodljivosti sa uključenim analizama troškova i koristi (CBA analize).

Naša su profesionalna iskustva i znanja različita…   

…što nam omogućava sagledavanje profesionalnih izazova iz različitih perspektiva, međusobno nadopunjavanje u provedbi kompleksnih zadataka i kvalitetnu suradnju s različitim klijentima. Ključna područja poslovanja B3 GRUPE obuhvaćaju:

PRIPREMA PROJEKTNIH PRIJAVA ZA BESPOVRATNO FINANCIRANJE

Naš tim priprema projektne prijave za javni i privatni sektor, a što obuhvaća područja kulturne baštine, turizma, poduzetničkih potpornih institucija, ruralnog regionalnog razvoja, sektore proizvodnje i prerade, urbane mobilnosti, inovacija i istraživanja, zaštite okoliša, unaprjeđenja urbanog prostora i socijalnih usluga. Ovisno o Vašim potrebama i odabranom izvoru financiranja, posredujemo u formiranju domaćih i međunarodnih partnerstva za potrebe prijave i provedbe projekata. 

VOĐENJE PROVEDBE PROJEKATA NEOVISNO O IZVORU FINANCIRANJA

Posjedujemo bogato iskustvo u administriranju, koordinaciji i financijskom praćenju projekata, što nam omogućuje uspješan rad na projektima različite kompleksnosti i strukture partnera. Naši su prioriteti ostvarenje projektnih rezultata i ciljeva uz maksimizaciju iskorištenja bespovratnih sredstava.

PRIPREMA ANALIZA I STRATEGIJA

Pripremamo analize i strategije te poslovne planove za klijente iz javnog i privatnog sektora, pri čemu su sektor mobilnosti i sektor turizma naša područja stručnosti kad je riječ o strateškom planiranju na lokalnoj i regionalnoj razini. Poduzetnicima nudimo izradu strategija poslovanja i razvojnih planova, a naš je pristup temeljen na kvalitetnoj analizi, koja osigurava provedive i realne strategije, s jasno definiranim ciljevima.

EDUKACIJE I TRENINZI

Prema Vašim potrebama, u mogućnosti smo Vam ponuditi edukacije, treninge i seminare iz područja strateškog planiranja, pripreme i provedbe projekata te upravljanja projektnim ciklusom. Osim navedenog, u mogućnosti smo pripremiti edukacije povezane sa specifičnim projektima i temama iz sektora u kojima smo stručni.

IZRADA EKONOMSKO-TEHNIČKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Izrađujemo investicijske studije za ulaganja u privatnom i javnom sektoru, što uključuje studije izvodljivosti (feasibility)  i analize troškova i koristi (CBA). Posebno smo specijalizirani za projekte koji uključuju infrastrukturna ulaganja, pri čemu možemo ponuditi paket cjelovite usluge: izrada investicijskih studija i razvoj tehničke dokumentacije (projekata) u visokogradnji. 

STRUČNI NADZOR I VOĐENJE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

Osim izrade dokumentacije za projekte koji uključuju građevinske radove, nudimo uslugu stručnog nadzora u gradnji te vođenje projekta gradnje, za što su zaduženi ovlašteni i certificirani inženjeri iz našeg internog i suradničkog tima.

OSTALE USLUGE

Tijekom provedbe pojekta mogu se pojaviti potrebe za provedbom različitih popratnih aktivnosti koje najčešće uključuju dizajn promotivnih materijala i web stranice, izradu marketing plana, provedbu anketa i istraživanje tržišta, organizaciju događaja i jednodnevnih seminara i slično. Spremni smo Vam pomoći u svakoj navedenoj situaciji.

Vodimo Vas od ideje do vidljivih rezultata!

Kad je riječ o kompleksnim projektima, široko iskustvo i kompetencije omogućuju nam da pomažemo klijentima od začetka ideje pa sve do uspješnog završetka projekta…RAZVOJ IDEJE

PRIPREMA PLANA FINANCIRANJA

IZRADA EKONOMSKE DOKUMENTACIJE (INVESTICIJSKIH STUDIJA)

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

PRIPREMA PROJEKTNE PRIJAVE

VOĐENJE PROVEDBE PROJEKTA, FINANCIJSKO PRAĆENJE I ADMINISTRIRANJE PROJEKTA

PROMOCIJA I KOMUNIKACIJAPOTPUNA REALIZACIJA