Mjesec: srpanj 2019.

Projekt STEP-UP: sastanak u Splitsko – dalmatinskoj županiji

U Splitu je 09. srpnja održan radni sastanak s članovima projektnog tima Splitsko – dalmatinske županije povodom aktivnosti izrade on-line treninga predviđene unutar STEP-UP projekta, pri čemu je tvrtku ERKON d.o.o. predstavljala gđa Petra Grgasović. Sastanku su, između ostalih, prisustvovali i g. Martin Bućan, zadužen za projekt u Splitsko – dalmatinskoj županiji, kao i g.…
Read more

Stručni nadzor nad radovima na energetskoj obnovi Opće županijske bolnice Požega

Dana 24. srpnja 2019. godine, tvrtka Erkon d.o.o. potpisala je ugovor o izvršenju usluge stručnog nadzora građenja u okviru projekta “Energetska obnova zgrade Opće županijske bolnice Požega na adresi Osječka 107, Požega”, financiranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Cjelokupni projekt obuhvaća aktivnosti izrade projektne dokumentacije, radove na energetskoj obnovi zgrade, uslugu stručnog nadzora građenja,…
Read more