Erkon d.o.o. doprinosi projektu Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom

Erkon d.o.o., kao nositelj Andragonica inicijative, provodi aktivnosti promidžbe i vidljivosti za projekt „Obrada građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada“ Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom. Projekt je financiran kroz Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o., a aktivnosti promidžbe i vidljivosti…
Read more