INICIJATIVE

Partnerske inicijative

…nastale su iz težnje da svojim klijentima ponudimo potpunu uslugu te ih pratimo u svim fazama njihovih projekata, u više različitih sektora.

B3 GRUPA

B3 GRUPU čine VALLIS SAVJETOVANJE j.d.o.o., ERKON d.o.o. i obrt KESTREL, tvrtke koje zajedno posjeduju bogato iskustvo u pripremi i provedbi projekata, izradi ekonomsko tehničke dokumentacije, pripremi projektnih prijava, izradi strateških dokumenata i analiza, marketingu i grafičkim uslugama, pri čemu su naše usluge podjednako usmjerene na fizičke i pravne osobe, javni i privatni sektor.

VIŠE

ANDRAGONICA

Andragonica je primarno posvećena instrukcijskom dizajnu uz primjenu edukacijske tehnologije. To podrazumijeva razvoj kreativnih, učinkovitih te suvremenih metoda i alata namijenjenih prvenstveno poučavanju odraslih, odnosno andragogiji. Poseban izazov predstavlja nam oblikovanje i razvoj obrazovnih sadržaja u digitalnom okruženju (webinari, online tečajevi, treninzi, predavanja i sl.).

VIŠE

Naša profesionalna iskustva i znanja su različita…

…što nam omogućava sagledavanje izazova iz različitih perspektiva, nadopunjavanje u provedbi kompleksnih zadataka i kvalitetnu suradnju s različitim klijentima.

PRIPREMA PROJEKTNIH PRIJAVA ZA BESPOVRATNO FINANCIRANJE

Naš tim priprema projektne prijave za javni i privatni sektor, a što obuhvaća područja kulturne baštine, turizma, poduzetničkih potpornih institucija, ruralnog regionalnog razvoja, sektore proizvodnje i prerade, urbane mobilnosti, inovacija i istraživanja, zaštite okoliša, unaprjeđenja urbanog prostora i socijalnih usluga. Ovisno o Vašim potrebama i odabranom izvoru financiranja, posredujemo u formiranju domaćih i međunarodnih partnerstva za potrebe prijave i provedbe projekata. 

VOĐENJE PROVEDBE PROJEKATA NEOVISNO O IZVORU FINANCIRANJA

Posjedujemo bogato iskustvo u administriranju, koordinaciji i financijskom praćenju projekata, što nam omogućuje uspješan rad na projektima različite kompleksnosti i strukture partnera. Naši su prioriteti ostvarenje projektnih rezultata i ciljeva uz maksimizaciju iskorištenja bespovratnih sredstava.

PRIPREMA ANALIZA I STRATEGIJA

Pripremamo analize i strategije te poslovne planove za klijente iz javnog i privatnog sektora, pri čemu su sektor mobilnosti i sektor turizma naša područja stručnosti kad je riječ o strateškom planiranju na lokalnoj i regionalnoj razini. Poduzetnicima nudimo izradu strategija poslovanja i razvojnih planova, a naš je pristup temeljen na kvalitetnoj analizi, koja osigurava provedive i realne strategije, s jasno definiranim ciljevima.

EDUKACIJE I TRENINZI

Prema Vašim potrebama, u mogućnosti smo Vam ponuditi edukacije, treninge i seminare iz područja strateškog planiranja, pripreme i provedbe projekata te upravljanja projektnim ciklusom. Osim navedenog, u mogućnosti smo pripremiti edukacije povezane sa specifičnim projektima i temama iz sektora u kojima smo stručni ili Vam pomoći pri instrukcijskom dizajnu ili odabiru edukacijske tehnologije, bez obzira na temu.

IZRADA EKONOMSKO-TEHNIČKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Izrađujemo investicijske studije za ulaganja u privatnom i javnom sektoru, što uključuje studije izvodljivosti (feasibility)  i analize troškova i koristi (CBA). Posebno smo specijalizirani za projekte koji uključuju infrastrukturna ulaganja, pri čemu možemo ponuditi paket cjelovite usluge: izrada investicijskih studija i razvoj tehničke dokumentacije (projekata) u visokogradnji. 

STRUČNI NADZOR I VOĐENJE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

Osim izrade dokumentacije za projekte koji uključuju građevinske radove, nudimo uslugu stručnog nadzora u gradnji te vođenje projekta gradnje, za što su zaduženi ovlašteni i certificirani inženjeri iz našeg internog i suradničkog tima.

OSTALE USLUGE

Tijekom provedbe pojekta mogu se pojaviti potrebe za provedbom različitih popratnih aktivnosti koje najčešće uključuju dizajn promotivnih materijala i web stranice, izradu marketing plana, provedbu anketa i istraživanje tržišta, organizaciju događaja i jednodnevnih seminara i slično. Spremni smo Vam pomoći u svakoj navedenoj situaciji.

Vodimo Vas od ideje do vidljivih rezultata!

Kad je riječ o kompleksnim projektima, široko iskustvo i kompetencije omogućuju nam da pomažemo klijentima od začetka ideje pa sve do uspješnog završetka projekta…RAZVOJ IDEJE

PRIPREMA PLANA FINANCIRANJA

IZRADA EKONOMSKE DOKUMENTACIJE (INVESTICIJSKIH STUDIJA)

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

PRIPREMA PROJEKTNE PRIJAVE

VOĐENJE PROVEDBE PROJEKTA, FINANCIJSKO PRAĆENJE I ADMINISTRIRANJE PROJEKTA

EDUKACIJA, PARTICIPACIJA, PROMOCIJA I KOMUNIKACIJAPOTPUNA REALIZACIJA