Erkon d.o.o. doprinosi projektu Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom

Erkon d.o.o., kao nositelj Andragonica inicijative, provodi aktivnosti promidžbe i vidljivosti za projekt „Obrada građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada“ Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom. Projekt je financiran kroz Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o., a aktivnosti promidžbe i vidljivosti provode se u svrhu promicanja potrebe za recikliranjem građevnog i glomaznog otpada u Gradu Zagrebu. Naime, uspostavom mobilnog postrojenja otvara se mogućnost reciklacije dodatnih 30.000 t/god građevinskog otpada i 19.800 t/god krupnog – glomaznog otpada na području Grada Zagreba, što je jedan od ključnih koraka u ostvarenju ciljeva kružnog gospodarstva. Osim pripreme grafičkih i produkcije audio materijala, aktivnosti će uključiti i provedbu četiri javne tribine koje će, tijekom ove i početkom sljedeće godine, okupiti stručnjake, gospodarske subjekte i građane zainteresirane za tematiku i nove mogućnosti koje će se otvoriti provedbom projekta. Pratite nas za daljnje obavijesti o provedbi promidžbenih aktivnosti.