Cyclurban: Analiza i preporuke za razvoj biciklističkog prometa u Gradu Velikoj Gorici

Udruga Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) i Grad Velika Gorica partneri su na međunarodnom projektu Cycleurban, kojem je cilj poticati biciklistički promet kao mjeru ostvarenja održive urbane mobilnosti i ublažavanja klimatskih promjena u sedam gradova različitih EU zemalja (Grčka, Hrvatska, Latvija, Njemačka, Estonija, Poljska i Slovačka). Jedan od rezultata projekta jesu preporuke i mjere lokalnim vlastima s namjerom poboljšanja trenutnog stanja biciklističkog prometa kroz promjenu javnih politika, a što je u Republici Hrvatskoj učinjeno za Grad Veliku Goricu kroz izradu dokumenta Analiza i preporuke za razvoj biciklističkog prometa u Gradu Velikoj Gorici, u čemu je zadovoljstvo imala sudjelovati i tvrtka Erkon d.o.o.

Svrha provedbe analize postojećeg stanja biciklističkog prometa u Velikoj Gorici, a time i održivosti lokalnog prometnog sustava, bila je identificirati sve vanjske i interne utjecaje koji negativno ili poticajno djeluju na mogućnost značajnije upotrebe bicikala u dnevnom gradskom prometu. Temeljem utvrđenih činjenica definirane su i smjernice (prijedlozi mjera) prikladne lokalnom kontekstu, čijom će se provedbom umanjiti ili otkloniti utvrđeni nedostaci, a iskoristiti postojeće prednosti.

Zaključeno je kako Velika Gorica ima značajan potencijal kad je riječ o razvoju biciklističkog prometa, pri čemu su dosad poduzete inicijative i aktivnosti već ostvarile određen pozitivan učinak na kvalitetu života građana. Međutim, za ostvarenje značajnog poboljšanja nužan je sustavan pristup planiranju, provedbi i praćenju razvoja biciklističkog prometa / održive mobilnosti, pri čemu bi participacija građana u procesu planiranja mogla značajno doprinijeti održivosti planova i odluka, s obzirom da planiranje/građenje infrastrukture NIJE jedini čimbenik uspjeha u razvoju biciklističkog prometa.

Više informacija o projektu i vezanim događanjima možete pronaći na poveznicama u nastavku.

https://www.cyclurban.eu/the- project/

https://door.hr/tag/cyclurban/

https://www.vgdanas.hr/grad/u-okviru-projekta-cyclurban-predstavljene-preporuke-za-razvoj-biciklistickog-prometa-u-gradu/